logo
Copyright Qode Interactive 2016

Uncategorized

Od 1 kwietnia 2018 r. w Słowenii zacznie obowiązywać elektroniczny system poboru opłat DarsGO za przejazd autostradą. System elektroniczny został utworzony dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t. System DarsGo zastąpi elektroniczny system DARS i tagu ABC. W nowym elektronicznym systemie przewoźnik będzie zobowiązany do zarejestrowania a...

13 listopada br. weszła w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na podstawie zmian wprowadzonych do ustawy została rozszerzona Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców i zmieniony został sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdu. Pierwszą z podstawowych zmian związanych z badaniem technicznym to sposób płatności. Od teraz...

Komisja kodyfikacyjna przygotowuje projekty zmian Kodeksu pracy. Planowane zmiany przewidują, iż każdemu pracownikowi będzie przysługiwał urlop w wymiarze 26 dni kalendarzowych, a urlop będzie udzielony pracownikowi w roku kalendarzowym, za który przysługuje, a tylko w razie odwołania lub przesunięcia może być zrealizowany do końca marca...

Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia dla pracowników sektora transportowego we Francji zostały zmienione. Obecnie wynoszą: 9,77 € za godz. – dla kierowcy pojazdów do 3,5 t. 10,06 € za godz. – dla wysoko wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych Dodatek za przepracowane niedziele i święta: 10,07 € (czas pracy...

W związku z licznymi zapytaniami dot. obowiązku zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy na terytorium Austrii na formularzu ZKO-3, informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych z dnia 28 kwietnia 2017 r., obowiązek wypełnienia i przesyłania formularza ZKO-3 nie został ani zniesiony, ani zawieszony. Austriackie...

W firmach transportowych coraz większym zainteresowaniem cieszy się temat zatrudniania cudzoziemców, w szczególności zza naszej wschodniej granicy. O dobrego kierowcę niełatwo, mając na uwadze, że również spora grupa polskich kierowców wyemigrowała w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia. Czy przewoźników czekają zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2017 roku? W ostatnim...

Przypomnijmy, że w dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców z art. 2 Konstytucji. Wyrok ten spowodował, że sądy zaprzestały uwzględniać roszczenia kierowców o zapłatę ryczałtów za nocleg, a przewoźnicy, którzy zostali zobowiązani do zapłaty ryczałtów przed...

Ambasada Niemiec w Polsce potwierdziła informację o przyjęciu ustawy nakładającej kary na przewoźników za odbiór 45 godzinnej przerwy w kabinie pojazdu. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a następnie zostanie opublikowana w niemieckim Dzienniku Ustaw. Przewidywana kara za odbiór przerwy w pojeździe będzie wynosiła od 60 do...