AKADEMIA KOBEN | Uncategorized
1
archive,paged,category,category-uncategorized,category-1,paged-7,category-paged-7,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

  Z nieoficjalnych informacji (upublicznionych przez dziennikarzy JDD – Le Journal du Dimanche) wynika. że rząd francuski planuje wprowadzenie od 1 lutego 2018 podwyżki opłat za przejazdy autostradami. Wzrost opłat będzie się wahał od 1,03 % do 2,04 % w zależności od zarządzającego autostradą.   AREA                   + 2,04%  ...

Kolejna zmiana w nowym roku, która czeka na przewoźników. Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG). Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe...

Na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy zamieszczony został komunikat odnośnie do możliwości zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy we Włoszech za pośrednictwem portalu internetowego ClicLavoro dostępnego pod adresem: https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx Więcej informacji na temat oddelegowania zostało opublikowanych na portalu internetowym www.distaccoue.lavoro.gov.it. Informacje dostępne są w języku włoskim oraz...

5. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów unijnych – zmiany w przepisach regulujących dobrą reputację   Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym jest wynikiem wypełnienia obowiązku utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmian w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związanych z...

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie obowiązku wypłaty ryczałtów za nocleg   W dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w przedmiocie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1) art....

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. W ramach przypomnienia publikujemy tekst artykułu na ten temat przygotowany przez nasz dział prawny. Zmiana będzie dotyczyła utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmiany w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związaną z...

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego,...

Według Komisji Europejskiej, głównymi założeniami prac nad zmianą rozporządzenia 1071/2009 oraz 1072/2009 są: zagwarantowanie kontroli oraz skutecznego stosowania obowiązujących norm w państwach członkowskich, jak również zagwarantowanie jednolitej interpretacji oraz stosowania tych norm. Prace skupiają się przede wszystkim na następujących zagadnieniach: Wprowadzenie minimalnej liczby kontroli w zakresie...