logo
Copyright Qode Interactive 2016

Uncategorized

Hiszpania przedstawiła Narodowy Plan Inspekcji dla sektora transportu drogowego w roku 2017. Hiszpańskie Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w związku ze spadkiem aktywności gospodarczej spowodowanej kryzysem, wzrosła liczba nieuczciwych praktyk rynkowych. Problem Hiszpanii również polega na tym, że hiszpańscy przewoźnicy przenoszą swoją działalność do innych krajów...

Rok 2016 nie był rokiem łatwym. Dopiero co przewoźnik uporał się z niemieckimi wymogami stawianymi w zakresie zapewnienia płacy minimalnej w przewozie międzynarodowym, dostosował swoją działalność do tych przepisów, zmienił regulaminy wynagradzania, a wszystko po to, by zoptymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. A tutaj, jak...

W dniu dzisiejszym na stronie Niemieckiego Urzędu Celnego została opublikowana informacja, że zgłoszenie pracownika oddelegowanego do pracy na teren Niemiec będzie możliwa za pomocą strony internetowej. Organ niemiecki utworzył specjalną stronę internetową Meldeportal-Mindestlohn, która ułatwi pracodawcą zgłaszanie swoich pracowników do pracy. Dodatkowo zgłoszenie będzie możliwe...

W dniu 21 oraz 22 listopada 2016 r. w Parlamencie Europejskim, Myriam El Khomri, Minister Pracy, oraz Alain Vidal, Sekretarz Stanu ds. Transportu – potwierdzili determinację Francji do walki z obchodzeniem przepisów socjalnych i prawa pracy, szczególnie w sektorze transportowym. Minister Pracy podkreślił, że wszyscy jesteśmy...

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o transporcie drogowym. Zmiana będzie dotyczyła utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmiany w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związaną z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/40 z dnia 18 marca...

Główny Inspektor Transportu Drogowego w piśmie z dnia 1 lipca 2016 r., kierowanym do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, potwierdził, że w praktyce organów stosowane były odmienne interpretacje pojęcia „dni zarejestrowanej działalności” w odniesieniu do obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy oraz tachografu. Organy działały zatem niezgodnie...

Jak informowaliśmy wcześniej, przed rozpoczęciem oddelegowania pracownika, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwo transportowe będzie obowiązane do zarejestrowania zaświadczenia o oddelegowaniu na stronie Ministerstwa Pracy za pomocą platformy SIPSI dostępnej pod adresem https://www.sipsi.travail.gouv.fr (platforma dostępna w języku francuskim oraz angielskim). Przewoźnik obowiązany będzie do stworzenia indywidualnego konta w...

Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy...