AKADEMIA KOBEN | Rewolucja w płacy minimalnej – transport międzynarodowy wyłączony! WAŻNE ZMIANY DLA PRZEWOŹNIKÓW PONIŻEJ 3,5 T.
18225
post-template-default,single,single-post,postid-18225,single-format-standard,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Rewolucja w płacy minimalnej – transport międzynarodowy wyłączony! WAŻNE ZMIANY DLA PRZEWOŹNIKÓW PONIŻEJ 3,5 T.

Dzisiaj, tj. 4 czerwca, Komisja Transportu PE głosowała nad Pakietem Mobilności.

Najistotniejsze zmiany dla branży transportowej przedstawiają się następująco:

  1. Wyłączenie transportu międzynarodowego i tranzytu z płacy minimalnej. Tylko kierowcy wykonujący operacje kabotażowe objęci zostaną płacą minimalną danego kraju.
  2. Organizacji czasu pracy w zakresie regularnych odpoczynków tygodniowych. Firmy transportowe będą musiały organizować czas pracy w taki sposób, aby raz na trzy tygodnie kierowcy mogli wrócić do domu lub do innej wybranej przez siebie lokalizacji w celu odbioru tygodniowego odpoczynku.
  3. Przyśpieszenie kontroli i kontroli drogowych – w celu zwalczania naruszeń związanych z czasem pracy, okresami odpoczynku, operacjami kabotażowymi i delegowaniem kierowców. Szybsze udzielanie odpowiedzi przez państwa członkowskie oraz minimalna liczba „uzgodnionych kontroli”, w tym przez przedstawicieli dwóch lub więcej państw członkowskich.
  4. Zmiany dotyczące kabotażu. Operacje kabotażowe mają być dozwolone w państwie członkowskim, w którym dokonano dostawy międzynarodowej lub w sąsiadującym państwie członkowskim, w drodze powrotnej do państwa członkowskiego przewoźnika, przez łącznie siedem dni. W ciągu 7 dni działania kabotażowe w jednym państwie członkowskim powinny być ograniczone do 48 godzin, aby zapobiec ich przeprowadzaniu w sposób systematyczny, który zniekształca rynki krajowe. Kabotaż nie byłby dozwolony w tym samym kraju przed upływem 72 godzin po powrocie pojazdu do państwa, w którym przewoźnik jest zarejestrowany.
  5. Kary dla nadawców, spedytorów, wykonawców i podwykonawców, którzy wiedzą lub powinni wiedzieć, że przewoźnicy naruszają przepisy.
  6. Objęcie przepisami unijnymi pojazdy przekraczające 2,4 t.
  7. Walka z firmami typu skrzynki pocztowe – wymóg „rzeczywistej i stałej obecności” w państwie członkowskim, w którym są zarejestrowane. Weryfikacja poprzez częstotliwość załadunku i rozładunku towarów w kraju rejestracji oraz wystarczającą liczbę miejsc parkingowych dla swoich pojazdów.

Szczegóły związane z Pakietem Mobilności i jego konsekwencjami omówimy na najbliższej Konferencji, która odbędzie się w Rawie Mazowieckiej w dniach 11 i 12 czerwca – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

W szczególności przybliżymy Państwu stanowiska państw, które forsowały objęcie przepisami również transport międzynarodowy, w tym również możliwe scenariusze postępowań Francji, Niemiec i innych państw egzekwujących przepisy dotyczące płacy minimalnej.

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN