AKADEMIA KOBEN | Szkolenia okresowe
328
page-template-default,page,page-id-328,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Szkolenia okresowe

Jesteśmy ośrodkiem szkolenia kierowców zawodowych wpisanym do wymaganych prawem rejestrów prowadzonych przez urzędy wojewódzkie.

Kierowcy zawodowi zobowiązani są ukończyć szkolenie okresowe zgodnie z datą wpisu do prawa jazdy w kolumnie „12” – ograniczenia uprawnień.

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy. Na kursie przekazujemy wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy.

Kurs przygotowany jest dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Przebieg szkolenia
Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć. Trwa 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych dla odpowiednich kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E.
21 godzin zajęć to moduły obowiązkowe szkolenia okresowego, 14 godzin zajęć szkolenia to moduły wybrane odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.
Po zakończeniu szkolenia okresowego kierowca otrzymuje od nas świadectwo kwalifikacji zawodowej. W terminie 21-dni od daty wystawienia Świadectwa powiadamiamy o tym fakcie Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Terminy szkoleń okresowych
W sprawie terminów organizowanych przez nas szkoleń okresowych prosimy o kontakt tutaj

Podstawy prawne szkoleń okresowych
– Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób
– Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.