AKADEMIA KOBEN | Zaświadczenia A1 – kolejne pozytywne wyroki.
18031
post-template-default,single,single-post,postid-18031,single-format-standard,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Zaświadczenia A1 – kolejne pozytywne wyroki.

Problem z wydaniem przez ZUS zaświadczeń A1 dla cudzoziemców w dalszym ciągu jest aktualny. Organ rentowy wydaje dla osób spoza Unii Europejskiej decyzję odmowną twierdząc, iż ich centrum interesów życiowych nie znajduje się w Polsce. Przy ustaleniu kieruje się art. 11 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009, który zawiera elementy jakie służą ustaleniu miejsca zamieszkania. Zalicza się do nich m.in. czas trwania i ciągłość pobytu na terenie państw członkowskich cudzoziemca, jego sytuację rodzinną i więzi rodzinne, a także jego sytuację mieszkaniową.

Jednak po złożeniu odwołania do Sądu Okręgowego znaczna większość decyzji zostaje zmieniona – Sąd uznaje, iż brak podstaw dla zastosowania wskazanego powyżej przepisu. Podobnie wypowiedział się Sąd Okręgowy w Katowicach twierdząc: czy obywatel państwa trzeciego zamieszkuje legalnie na terytorium państwa członkowskiego, decydują przepisy tego państwa a nie przepisy unijne. Nie można przeciwstawiać dwóch porządków prawnych, jak  czyni to organ rentowy. Nie można więc uznawać, że w świetle porządku prawnego krajowego obywatel państwa trzeciego legalnie mieszka, przebywa i pracuje w danym kraju członkowskim, co więcej jest włączany do systemu ubezpieczeń i podatkowego, a w świetle przepisów prawa unijnego jednocześnie jego zamieszkanie jest nielegalne. Prowadziłoby to do zupełnie nieracjonalnych skutków sprzecznych z istotą ustanowionych przepisów prawa unijnego. Podważałoby także spójność systemów prawa.

Mając powyższe na uwadze, należałoby uznać, iż skoro żaden przepis prawa unijnego nie wskazuje jak rozumiane jest pojęcie „legalnego zamieszkania” to należy się odwołać w tej kwestii do przepisów krajowych. Zaś w ich świetle, jeżeli ubezpieczony legalnie w Polsce mieszka i pracuje, spełnia przedmiotowe kryterium.

Podkreślić również należy, iż badanie centrum życiowego jakiego dokonuje organ rentowy, na podstawie elementów określonych  art. 11 rozporządzenia 987/2009 ma znaczenie wtórne. Wchodzi w grę wówczas, gdyby dochodzi do rozbieżności pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi dwóch lub więcej państw członkowskich w odniesieniu do ustalenia miejsca ich zamieszkania. Zgodnie bowiem art. 11 rozporządzenia w przypadku gdy pomiędzy instytucjami dwóch lub więcej państw członkowskich istnieje rozbieżność opinii w odniesieniu do ustalenia miejsca zamieszkania osoby, do której stosuje się rozporządzenie podstawowe, instytucje te ustalają na podstawie wspólnego porozumienia ośrodek interesów życiowych zainteresowanego w oparciu ogólną ocenę wszystkich dostępnych informacji dotyczących istotnych okoliczności. Natomiast w większości przypadków nie istnieje rozbieżność pomiędzy dwoma państwami członkowskimi.

W tej sytuacji jeżeli ubezpieczony jest zatrudniony w Polsce, czyli w państwie, w którym znajduje się siedziba jego pracodawcy, wykonuje pracę kierowcy transportu międzynarodowego na terenie różnych państw Unii, podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Temat ten między innymi będzie szczegółowo omawiany na naszych szkoleniach na które serdecznie Państwa zapraszamy. Kalendarz szkoleń dostępny jest tutaj.

 

radca prawny  Karolina Goniowska

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN